Dessa websidor är skapade av ett flertal olika cancerorganisationer för att underlätta kommunikationen mellan cancerdrabbade. Även anhöriga till cancersjuka är välkomna. Här är det tänkt att du som blivit sjuk i cancer skall kunna delta i diskussioner  med andra i liknande situation

Här finns mailinglistor, diskussionsforum och chat för bröstcancer, cancer i tarmkanal och urinblåsa, blodcancerdiagnoser, gynekologisk cancer, strup- och munhålecancer, samt för ungdomar med olika typer av cancerdiagnos. 

Klicka på någon av knapparna nedan så kommer du direkt till den cancertyp eller grupp du är intresserad av.

 

 

Du är besökare nr:  Hit Counter sedan dessa sidor publicerades på Internet 2000-04-15.

 

 

Brevlåda


 

Kontakta oss: kwn630i@tninet.se